favicon.png

Absorboost :
环保纤维素
高吸水性
聚合物 
(C-SAP)

由纺织废料转化而成用于耕种的可生物降解保湿方案

农业用水占全球
淡水资源使用量的

70%

*

 

Absorboost
有助棉农
保持土壤水分,
从而减少灌溉用水。

 

转化过程

dissolution.png

透过水热处理方法
由混纺中回收得来的
纤维素粒子

溶解

交联

烘干及碾磨

筛滤

Cellulosic.png

Absorboost

 

奖项

Geneva.png

第四十七届「日内瓦国际发明展」 (2019) 金奖

版权 © 2021 香港纺织及成衣研发中心有限公司 版权所有

欢迎与我们合作

拨款机构

phone-call.png
fb_messager.png
ITC-logo-png_HIGH.png
envelope.png

关注我们

fb.png
in.png
yt.png
ig.png

支持机构

hmf_logo-white.png
wechat.png